ECO-HORT URBÀ

QUADERN DE BITÀCORA DE L’ECO-HORT URBÀ

PRIMERES SESSIÓNS DE TREBALL DE L’ALUMNAT DE 2N DE BÀSICA D’ELECTRICITAT EN L’ ECO-HORT.

Baix les premises o directrius metodològiques del Design Thinking els nostres alumnes de 2n de Bàsica d’Electricitat i Electrònica ja han començat a dissenyar i treballar l’eco-hort.

Estem en procés de transformació de dos aules del centre per a treballar amb l’alumnat amb Design Thinking ( panells grans, taules amples, espais de debat i pluja de idees…).

En el desenvolupament de la 1ª sessió en l’aula l’alumnat de 2n de bàsica d’electricitat va prendre decisions relatives al disseny i construcció de l’eco hort com:

1.Decisions respecte a la zona de treball:

– on aniran les dos primeres jardineres.

– Corredors per a l’eixida d’aigua.

– aprofitament del terreny i dels seus recursos.

2. Decisions relatives a l’acondicionament inicial del terreny.

– rebaixar el terra.

– Anivellar el terreny

– Netejar el terreny

– materials i eines de treball que anaven a necessitar.

3. Decisions relatives a l’aprofitament dels recursos del terreny.

– Què fer amb el material que es retira: material de compostillo preparat per a les futures jardineres, tant de terra ben amuntonada com fulles i rames.

4. Decisions relatives als materials que faran falta per a les jardineres: Bardos, barilles…etc.

En altra sessió posterior van estar treballant sobre el terreny i coordinat entre tots les decisions preses en l’aula. Molts dels alumnes ja tenen «cultura de camp» doncs el pares, iaios o familiars disposen de camps i ells han ajudat en alguna ocasió. Tots aquestos coneixements de base han ajudat molt per al treball en el terreny.

Un temps de treball i aprenentatge molt motivador, d’aprendre de forma compartida i col·laborativa del que van sortint noves il·lusions per a ells fins ara desconegudes.

DESIGN THINKING METODOLOGIA DE TREBALL A L’ECO HORT URBÀ

FOTOPORTA

Què és el Design Thinking?

Podríem dir que el Design Thinking o pensament de disseny permet desenvolupar nous productes, serveis o processos de forma creativa i innovadora. Això ocorre, doncs gràcies a aquest sistema, la capacitat creativa s’allibera i les decisions són preses analitzant les necessitats de les persones que utilitzaran el que es desitja dissenyar. Si bé sorgeix en el camp del Disseny Gràfic, aquesta eina metodològica s’aplica en qualsevol camp, com és l’educació, doncs parteix de necessitats humanes per aconseguir solucions més creatives i efectives.

Per què ens interessa aplicar-ho com ha metodologia del nostre projecte, especialment als cicles de bàsica?

Durant anys s’ha dit que els alumnes són com a esponges, que absorbeixen tot el que se’ls ensenyen i gràcies a la memòria aconsegueixen aprendre pràcticament tot. Amb aquesta excusa l’educació s’ha centrat en sistemes mnemotècnics, que limiten la creativitat i fomenten el pensament uniforme.

El Design Thinking pot portar a les aules la innovació que aquestes necessiten, perquè aquest mètode es basa en el pensament lògic, la creativitat, la col·laboració, l’empatia i l’aprenentatge a través de l’error. Perquè amb aquest mètode el rol de l’alumne canviaria des del dubte (“Puc fer-ho?”) cap a la certesa (Puc fer-ho i ho faré!).

Quins beneficis pot portar per als alumnes?

Es tracta d’una metodologia positiva per als alumnes doncs els permet controlar el seu procés d’aprenentatge. Es tracta d’una forma de treball en les aules que té com objectiu que els alumnes ja no siguen simples oïdors, sinó que tindran veu i pes dins de l’aula.
Però a més, per la seva pròpia orientació cap a la resolució de problemes i la creativitat, el Design Thinking pot fer que els alumnes:
– Es comprometen amb el seu treball a l’aula.
– S’interessen i preocupen pel seu procés d’aprenentatge.
– Es converteixen en solucionadors de problemes.
– Es desenvolupen com a persones empàtiques i comprensives.
– Siguen capaços d’esforçar-se per obtenir els seus objectius però treballant en equip a la recerca d’un fi comuna.

Com poden aplicar-ho els professors que treballem en el projecte amb els alumnes?

El Design Thinking se separa en 5 fases, identificades cadascuna per una paraula guia:

FOTO DOS
Fase 1) Descobrir: A quin desafiament repte m’enfronte? Com haig d’enfrontar-me a aquest repte?

Fase 2) Interpretar: Com interprete el que vaig aprendre?

Fase 3) Idear: Què haig de fer? Quines opcions tinc? Quin serà el meu pla d’acció?

Fase 4) Experimentar: Quin és el millor camí per aconseguir la meva meta?

Fase 5) Evolucionar: Fins a on puc arribar? Què més puc aconseguir?

Per a cadascuna d’aquestes etapes existiran tècniques específiques o recursos educatius que es pugen utilitzar. Però a nivell general, si volen fomentar el pensament de disseny en els nostres alumnes per aconseguir que siguen més creatius i innovadors la millor tècnica que poden usar és el Brainstorming o la pluja d’idees.

Aquesta altra imatge tot i que utilitza altres conceptes és molt clarificadora del procés.

Estratègies del Design Thinking.

Compartir propostes per a treballar un projecte. Treballar en equip o en grups reduïts, exposant els resultats enfront dels altres. Experimentar propostes per si mateixos per provar el seu encert o desencert, sense importar el desgavellada que puga ser una idea.

Descobrir. Comprendre els desafiaments als quals s’enfronten. El brainstorming és una eina estupenda per a aquesta línia de pensament. Mai podem menysprear una proposta o idea o inhibiràs la imaginació dels alumnes. És més interessant que ells mateixos siguen els qui rebutgen les idees en comprovar que no actuen com esperaven.

Interpretar. Seleccionar les dades que serviran per treballar l’eco hort. Prenent en compte la coherència dels materials i la seva importància en relació al projecte. Discutir sobre això per idear un pla d’acció en funció de les opcions que manegen, en ordre de prioritat i sempre en un context col·laboratiu.

Experimentar. Explorar els camins triats per veure si realment funcionen. En aquesta fase és fonamental equivocar-se per fomentar cerques alternatives, fins a arribar a lla realització de les activitats i objectius proposats, partint de la innovació.

Motivar als alumnes, plantejar-los què més poden aconseguir i compartir les seves activitats de l’eco hort amb la comunitat educativa. Aquest reconeixement dels altres és fonamental perquè una activitat cobre importància, doncs psicològicament és saludable que els altres ens feliciten pels nostres assoliments per seguir experimentant.

El Design Thinking és una metodologia que persegueix desenvolupar habilitats com l’observació, l’escolta i la prova constant. Equivocar-se forma part fonamental del procés.
Aquestes estratègies han de realitzar-se amb periodicitat.

La creativitat ha d’exercitar-se cada dia, doncs solament d’aquesta manera la forma de pensar i idear solucions realment canviarà de forma definitiva.

Material necessari:
Començarem amb el grup d’ FP Bàsica d’electricitat i comptarà amb el següent material:

FOTO3

– Pòsits de diferents colors.

– Cartolines

Panells o pissarres amples i grans forrades de paper Veleda per treballar els núvols d’idees.

– Retoladors de colors distints

– Unes taules de treball amples que permeten el treball en equip.

Anuncio publicitario