PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURA DE BIGUES DAMUNT DELS CARAGOLS
Damunt d’aquesta construcció es situaran els contenidors que serviran de base per a la PASSIVHAUS

Operació:  Soldadura per elèctrode (puntejant bigues d’acer)
Observació: Els EPI’s són correctes i són els següents:
– Filtre de carboni A2 ( filtre de capacitat mitjana per a l’ús contra gasos i vapors orgànics amb un punt d’ebullició major de 65ºC)
– Caputxó de soldadura
– Polaines
– Guants de soldadura
– Jaqueta soldador
– Botes
de seguretat
– Casc/careta de soldadura automàtica

soldando estructurafede epis