METODOLOGIA DESING THINKING

DESIGN THINKING METODOLOGIA DE TREBALL A L’ECO HORT URBÀ

FOTOPORTA

Què és el Design Thinking?

Podríem dir que el Design Thinking o pensament de disseny permet desenvolupar nous productes, serveis o processos de forma creativa i innovadora. Això ocorre, doncs gràcies a aquest sistema, la capacitat creativa s’allibera i les decisions són preses analitzant les necessitats de les persones que utilitzaran el que es desitja dissenyar. Si bé sorgeix en el camp del Disseny Gràfic, aquesta eina metodològica s’aplica en qualsevol camp, com és l’educació, doncs parteix de necessitats humanes per aconseguir solucions més creatives i efectives.

Per què ens interessa aplicar-ho com ha metodologia del nostre projecte, especialment als cicles de bàsica?

Durant anys s’ha dit que els alumnes són com a esponges, que absorbeixen tot el que se’ls ensenyen i gràcies a la memòria aconsegueixen aprendre pràcticament tot. Amb aquesta excusa l’educació s’ha centrat en sistemes mnemotècnics, que limiten la creativitat i fomenten el pensament uniforme. El Design Thinking pot portar a les aules la innovació que aquestes necessiten, perquè aquest mètode es basa en el pensament lògic, la creativitat, la col·laboració, l’empatia i l’aprenentatge a través de l’error. Perquè amb aquest mètode el rol de l’alumne canviaria des del dubte (“Puc fer-ho?”) cap a la certesa (Puc fer-ho i ho faré!).

Quins beneficis pot portar per als alumnes?

Es tracta d’una metodologia positiva per als alumnes doncs els permet controlar el seu procés d’aprenentatge. Es tracta d’una forma de treball en les aules que té com objectiu que els alumnes ja no siguen simples oïdors, sinó que tindran veu i pes dins de l’aula. Però a més, per la seva pròpia orientació cap a la resolució de problemes i la creativitat, el Design Thinking pot fer que els alumnes:

– Es comprometen amb el seu treball a l’aula.

– S’interessen i preocupen pel seu procés d’aprenentatge.

– Es converteixen en solucionadors de problemes.

– Es desenvolupen com a persones empàtiques i comprensives.

– Siguen capaços d’esforçar-se per obtenir els seus objectius però treballant en equip a la recerca d’un fi comuna.

Com poden aplicar-ho els professors que treballem en el projecte amb els alumnes?

El Design Thinking se separa en 5 fases, identificades cadascuna per una paraula guia:

FOTO DOS

Fase 1) Descobrir: A quin desafiament repte m’enfronte? Com haig d’enfrontar-me a aquest repte?

Fase 2) Interpretar: Com interprete el que vaig aprendre?

Fase 3) Idear: Què haig de fer? Quines opcions tinc? Quin serà el meu pla d’acció?

Fase 4) Experimentar: Quin és el millor camí per aconseguir la meva meta?

Fase 5) Evolucionar: Fins a on puc arribar? Què més puc aconseguir?

Per a cadascuna d’aquestes etapes existiran tècniques específiques o recursos educatius que es pugen utilitzar. Però a nivell general, si volen fomentar el pensament de disseny en els nostres alumnes per aconseguir que siguen més creatius i innovadors la millor tècnica que poden usar és el Brainstorming o la pluja d’idees.

Estratègies del Design Thinking.

Compartir propostes per a treballar un projecte. Treballar en equip o en grups reduïts, exposant els resultats enfront dels altres. Experimentar propostes per si mateixos per provar el seu encert o desencert, sense importar el desgavellada que puga ser una idea.

Descobrir. Comprendre els desafiaments als quals s’enfronten. El brainstorming és una eina estupenda per a aquesta línia de pensament. Mai podem menysprear una proposta o idea o inhibiràs la imaginació dels alumnes. És més interessant que ells mateixos siguen els qui rebutgen les idees en comprovar que no actuen com esperaven.

Interpretar. Seleccionar les dades que serviran per treballar l’eco hort. Prenent en compte la coherència dels materials i la seva importància en relació al projecte. Discutir sobre això per idear un pla d’acció en funció de les opcions que manegen, en ordre de prioritat i sempre en un context col·laboratiu.

Experimentar. Explorar els camins triats per veure si realment funcionen. En aquesta fase és fonamental equivocar-se per fomentar cerques alternatives, fins a arribar a lla realització de les activitats i objectius proposats, partint de la innovació.

Motivar als alumnes, plantejar-los què més poden aconseguir i compartir les seves activitats de l’eco hort amb la comunitat educativa. Aquest reconeixement dels altres és fonamental perquè una activitat cobre importància, doncs psicològicament és saludable que els altres ens feliciten pels nostres assoliments per seguir experimentant.

El Design Thinking és una metodologia que persegueix desenvolupar habilitats com l’observació, l’escolta i la prova constant. Equivocar-se forma part fonamental del procés. Aquestes estratègies han de realitzar-se amb periodicitat. La creativitat ha d’exercitar-se cada dia, doncs solament d’aquesta manera la forma de pensar i idear solucions realment canviarà de forma definitiva.

Material necessari:

FOTO3

Començarem amb el grup d’ FP Bàsica d’electricitat i comptarà amb el següent material:

– Pòsits de diferents colors.

– Cartolines

– Panells o pissarres amples i grans forrades de paper Veleda per treballar els núvols d’idees.

– Retoladors de colors distints

– Unes taules de treball amples que permeten el treball en equip.

 

Anuncio publicitario

Visita a la casa sostenible de l’IES Cotes Baixes

El dijous 21 de Setembre hem visitat l’IES COTES BAIXES d’Alcoi per conèixer de primera mà el seu projecte “Casa sostenible energèticament”.  

Ens han rebut un grup de companys/es del centre de les diferents especialitats implicades al projecte (Energies Renovables, Fusta, Electricitat – Electrònica, Comerç) i el Cap d’Estudis de FP del centre Rafael Albero Vilaplana.

Volem agrair-los l’atenció rebuda així com que hagen compartit amb nosaltres el seu projecte i la seva experiència, ja consolidada, en el treball per projectes i/o reptes, el que ens ha ajudat a tindre una visió més clara del procés que cal  dur a terme, des de la realització d’una maqueta per fer més visible que és el que pretenem, com els passos i diferents etapes per a la construcció de la nostra casa “passivhaus”. També ens han aportat idees que pensem podem treballar i aplicar al nostre eco-hort.

Continuar leyendo «Visita a la casa sostenible de l’IES Cotes Baixes»

Presentació del projecte a l’Ajuntament d’Alzira

Projecte europeu Passivhaus al nostre centre

El projecte Passivhaus que desenrotllem al nostre centre és un projecte educatiu, ambiental i social innovador.

L’Ajuntament d’Alzira, a través de l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA, dóna suport al projecte europeu del Centre Integral Públic de Formació Professional Luis Suñer per a la creació d’una Passivhauss (edifici amb un nivell d’eficiència energètica elevat) i un eco-hort. Aquest projecte que s’ha sol·licitat  involucra a diverses entitats públiques, amb un pressupost inicial de més de 60.000 euros, i pretén ser un punt de referència econòmicament sostenible, a més de ser un projecte amb una vessant innovadora des del punt de vista educatiu, ambiental i social per a les especialitats de l’alumnat del centre de Formació Professional.

L’equip directiu del centre, tècnics d’IDEA i el regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, Ivan Martínez, han mantingut una reunió en què l’Ajuntament d’Alzira ha expressat el seu suport des de l’administració local com a entitat col·laboradora per a què puga obtindre finançament.

Cal dir que la col·laboració d’ambdues entitats, IDEA i el CIPFP Luis Suñer, està sent estreta en totes les actuacions que s’estan duent a terme referent a formació, ocupació i projectes europeus. Enguany, dins el Pla juvenil Formació+Ocupació, 20 joves desocupats/des estan realitzant contractes durant un any en l’Ajuntament que contemplen la formació en diversos mòduls de FP.