L’Ajuntament d’Alzira participarà en el projecte del CIFP Luis Suñer per a la creació d’una Passivhauss i un eco-hort urbà

El projecte té una durada de tres anys i el consistori es farà càrrec d’una tercera part del finançament.

FOTO REUNION 1
Reunión exposición del proyecto en IDEA

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, dóna suport al projecte del Centre Integral Públic de Formació Professional Luis Suñer per a la creació d’una Passivhauss (un edifici amb un nivell d’eficiència energètica elevat) i un eco-hort. Aquest conveni que ha aprovat el ple de l’Ajuntament del passat mes de gener involucra a diverses entitats públiques, i pretén ser un punt de referència econòmicament sostenible, a més de ser un projecte amb una vessant innovadora des del punt de vista educatiu, ambiental i social per a les especialitats de l’alumnat del centre de Formació Professional però també d’IDEA. El projecte té una durada de tres anys i l’Ajuntament d’Alzira es farà càrrec d’una tercera part del finançament, estimat en 29.000 euros.

 

El regidor de l’àrea, Ivan Martínez, ha agraït en nom de l’Ajuntament el suport d’institucions i de la corporació a aquest projecte. Segons ha assenyalat: “recordem que des d’IDEA i el CIPFP Luis Suñer estem desenvolupant accions conjuntes de formació, ocupació i projectes europeus. Enguany, dins el Pla juvenil Formació+Ocupació, un total de 10 joves desocupats/des estan realitzant contractes durant un any en l’Ajuntament que contemplen la formació complementària en diversos mòduls d’FP. Igualment, el centre formatiu participa dels projectes europeus per a rebre voluntaris/àries europeus en les seues instal•lacions, així com en els projectes de mobilitat europea promoguts per IDEA”.

Reunión trabajo proyecto con IDEA

Nota de premsa del departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Alzira.

Anuncio publicitario

Montaje del entramado metálico

 

Montaje del entramado de vigas sobre elevado y apoyado en los tornillos que forman el micro pilotaje.

chasis insitu4
Alumnos de instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
chasis insitu2
Vista de la base de la estructura

Como base de apoyo para  las cajas  frigoríficas adoptamos la misma la solución de los camiones  sobre los que van montadas,  ofrecen buenos resultados incluso en movimiento por carretera.

 

 

El diseño consta de un par de vigas longitudinales que sirven de apoyo por cada módulo frigorífico, las vigas centrales están unidas en los dos extremos y en el centro por vigas del mismo tamaño, de esta manera se forma un entramado metálico de que da consistencia al conjunto de la estructura de la base.

En la parte inferior se colocan cruces de San Andrés para evitar los movimientos y  el balanceo provocados por los posibles movimientos dentro del aula.

La estructura ha sido pintada por alumnos de Formación profesional Básica de la especialidad de Fabricación y Montaje.

chasis insitu5
Alumnos de Fabricación y Montaje pintando la estructura.

El aspecto final es el de una estructura sobre elevada que permitirá sortear las épocas de posibles inundaciones del patio, también nos proporcionara zona de transición del aire de ventilación y así podremos ensayar los efectos de los pozos canadienses, la humidificación para experimentar los efectos de un enfriamiento adiabatico, etc.

 

pozo canadiense
Comportamiento de pozos canadienses.

PRIMERES SESSIONS DE TREBALL DE L’ALUMNAT DE 2N DE BÀSICA D’ELECTRICITAT EN L’ ECO-HORT.

Baix les premises o directrius metodològiques del Design Thinking els nostres alumnes de 2n de Bàsica d’Electricitat i Electrònica ja han començat a dissenyar i treballar l’eco-hort.

Estem en procés de transformació de dos aules del centre per a treballar amb l’alumnat amb Design Thinking ( panells grans, taules amples, espais de debat i pluja de idees…).

En el desenvolupament de la 1ª sessió en l’aula l’alumnat de 2n de bàsica d’electricitat va prendre decisions relatives al disseny i construcció de l’eco hort com:

1.Decisions respecte a la zona de treball:

– on aniran les dos primeres jardineres.

– Corredors per a l’eixida d’aigua.

– aprofitament del terreny i dels seus recursos.

2. Decisions relatives a l’acondicionament inicial del terreny.

– rebaixar el terra.

– Anivellar el terreny

– Netejar el terreny

– materials i eines de treball que anaven a necessitar.

3. Decisions relatives a l’aprofitament dels recursos del terreny.

– Què fer amb el material que es retira: material de compostillo preparat per a les futures jardineres, tant de terra ben amuntonada com fulles i rames.

4. Decisions relatives als materials que faran falta per a les jardineres: Bardos, barilles…etc.

En altra sessió posterior van estar treballant sobre el terreny i coordinat entre tots les decisions preses en l’aula. Molts dels alumnes ja tenen «cultura de camp» doncs el pares, iaios o familiars disposen de camps i ells han ajudat en alguna ocasió. Tots aquestos coneixements de base han ajudat molt per al treball en el terreny.

Un temps de treball i aprenentatge molt motivador, d’aprendre de forma compartida i col·laborativa del que van sortint noves il·lusions per a ells fins ara desconegudes.

METODOLOGIA DESING THINKING

DESIGN THINKING METODOLOGIA DE TREBALL A L’ECO HORT URBÀ

FOTOPORTA

Què és el Design Thinking?

Podríem dir que el Design Thinking o pensament de disseny permet desenvolupar nous productes, serveis o processos de forma creativa i innovadora. Això ocorre, doncs gràcies a aquest sistema, la capacitat creativa s’allibera i les decisions són preses analitzant les necessitats de les persones que utilitzaran el que es desitja dissenyar. Si bé sorgeix en el camp del Disseny Gràfic, aquesta eina metodològica s’aplica en qualsevol camp, com és l’educació, doncs parteix de necessitats humanes per aconseguir solucions més creatives i efectives.

Per què ens interessa aplicar-ho com ha metodologia del nostre projecte, especialment als cicles de bàsica?

Durant anys s’ha dit que els alumnes són com a esponges, que absorbeixen tot el que se’ls ensenyen i gràcies a la memòria aconsegueixen aprendre pràcticament tot. Amb aquesta excusa l’educació s’ha centrat en sistemes mnemotècnics, que limiten la creativitat i fomenten el pensament uniforme. El Design Thinking pot portar a les aules la innovació que aquestes necessiten, perquè aquest mètode es basa en el pensament lògic, la creativitat, la col·laboració, l’empatia i l’aprenentatge a través de l’error. Perquè amb aquest mètode el rol de l’alumne canviaria des del dubte (“Puc fer-ho?”) cap a la certesa (Puc fer-ho i ho faré!).

Quins beneficis pot portar per als alumnes?

Es tracta d’una metodologia positiva per als alumnes doncs els permet controlar el seu procés d’aprenentatge. Es tracta d’una forma de treball en les aules que té com objectiu que els alumnes ja no siguen simples oïdors, sinó que tindran veu i pes dins de l’aula. Però a més, per la seva pròpia orientació cap a la resolució de problemes i la creativitat, el Design Thinking pot fer que els alumnes:

– Es comprometen amb el seu treball a l’aula.

– S’interessen i preocupen pel seu procés d’aprenentatge.

– Es converteixen en solucionadors de problemes.

– Es desenvolupen com a persones empàtiques i comprensives.

– Siguen capaços d’esforçar-se per obtenir els seus objectius però treballant en equip a la recerca d’un fi comuna.

Com poden aplicar-ho els professors que treballem en el projecte amb els alumnes?

El Design Thinking se separa en 5 fases, identificades cadascuna per una paraula guia:

FOTO DOS

Fase 1) Descobrir: A quin desafiament repte m’enfronte? Com haig d’enfrontar-me a aquest repte?

Fase 2) Interpretar: Com interprete el que vaig aprendre?

Fase 3) Idear: Què haig de fer? Quines opcions tinc? Quin serà el meu pla d’acció?

Fase 4) Experimentar: Quin és el millor camí per aconseguir la meva meta?

Fase 5) Evolucionar: Fins a on puc arribar? Què més puc aconseguir?

Per a cadascuna d’aquestes etapes existiran tècniques específiques o recursos educatius que es pugen utilitzar. Però a nivell general, si volen fomentar el pensament de disseny en els nostres alumnes per aconseguir que siguen més creatius i innovadors la millor tècnica que poden usar és el Brainstorming o la pluja d’idees.

Estratègies del Design Thinking.

Compartir propostes per a treballar un projecte. Treballar en equip o en grups reduïts, exposant els resultats enfront dels altres. Experimentar propostes per si mateixos per provar el seu encert o desencert, sense importar el desgavellada que puga ser una idea.

Descobrir. Comprendre els desafiaments als quals s’enfronten. El brainstorming és una eina estupenda per a aquesta línia de pensament. Mai podem menysprear una proposta o idea o inhibiràs la imaginació dels alumnes. És més interessant que ells mateixos siguen els qui rebutgen les idees en comprovar que no actuen com esperaven.

Interpretar. Seleccionar les dades que serviran per treballar l’eco hort. Prenent en compte la coherència dels materials i la seva importància en relació al projecte. Discutir sobre això per idear un pla d’acció en funció de les opcions que manegen, en ordre de prioritat i sempre en un context col·laboratiu.

Experimentar. Explorar els camins triats per veure si realment funcionen. En aquesta fase és fonamental equivocar-se per fomentar cerques alternatives, fins a arribar a lla realització de les activitats i objectius proposats, partint de la innovació.

Motivar als alumnes, plantejar-los què més poden aconseguir i compartir les seves activitats de l’eco hort amb la comunitat educativa. Aquest reconeixement dels altres és fonamental perquè una activitat cobre importància, doncs psicològicament és saludable que els altres ens feliciten pels nostres assoliments per seguir experimentant.

El Design Thinking és una metodologia que persegueix desenvolupar habilitats com l’observació, l’escolta i la prova constant. Equivocar-se forma part fonamental del procés. Aquestes estratègies han de realitzar-se amb periodicitat. La creativitat ha d’exercitar-se cada dia, doncs solament d’aquesta manera la forma de pensar i idear solucions realment canviarà de forma definitiva.

Material necessari:

FOTO3

Començarem amb el grup d’ FP Bàsica d’electricitat i comptarà amb el següent material:

– Pòsits de diferents colors.

– Cartolines

– Panells o pissarres amples i grans forrades de paper Veleda per treballar els núvols d’idees.

– Retoladors de colors distints

– Unes taules de treball amples que permeten el treball en equip.

 

Primer día de trabajo de campo.

Replanteo e instalación de micropilotaje atornillado.

Por fin hemos empezado, mucha ilusión y ganas de arrancar con el proyecto, como siempre primero la preparación del terreno y después replanteo, en este caso resulta bastante sencillo.

Dadas las circunstancias del terreno y el carácter de obra desmontable hemos optado por la colocación de 24 tornillos de que servirán de apoyo al entramado de vigas que forman la base para el aula prefabricada.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

http://www.seguirenovables.es/

Hemos seleccionado esta solución por varias razones entre las que destacan las siguientes:

– Es la solución menos agresiva con el jardín del instituto, si en algún momento se decide cambiar la ubicación se podría desmontar el aula y los tornillos de apoyo sin quedar resto de cimentaciones en el jardín.

– Esta solución nos ha permitido elevar la ubicación a 1 metro por encima de la rasante del jardín y nivelarla con la zona de máxima ocupación del agua en caso de inundación, todo ello sin aumentar los costes.

– Facilidad de ejecución y rapidez que ha permitido realizar la instalación en una jornada laboral.

– Realización de una instalación innovadora que ha permitido a los alumnos del instituto conocer de primera mano nuevas tecnologías aplicadas a la construcción y las energías renovables.

– Disponibilidad y carácter proactivo de una empresa innovadora que ha trabajado con profesionalidad y explicado con gran entusiasmo sus técnicas a nuestros alumnos.

El proceso de montaje se puede observar en los siguientes videos.

 

 

 

 

Visita a la casa sostenible de l’IES Cotes Baixes

El dijous 21 de Setembre hem visitat l’IES COTES BAIXES d’Alcoi per conèixer de primera mà el seu projecte “Casa sostenible energèticament”.  

Ens han rebut un grup de companys/es del centre de les diferents especialitats implicades al projecte (Energies Renovables, Fusta, Electricitat – Electrònica, Comerç) i el Cap d’Estudis de FP del centre Rafael Albero Vilaplana.

Volem agrair-los l’atenció rebuda així com que hagen compartit amb nosaltres el seu projecte i la seva experiència, ja consolidada, en el treball per projectes i/o reptes, el que ens ha ajudat a tindre una visió més clara del procés que cal  dur a terme, des de la realització d’una maqueta per fer més visible que és el que pretenem, com els passos i diferents etapes per a la construcció de la nostra casa “passivhaus”. També ens han aportat idees que pensem podem treballar i aplicar al nostre eco-hort.

Continuar leyendo «Visita a la casa sostenible de l’IES Cotes Baixes»

Presentació del projecte a l’Ajuntament d’Alzira

Projecte europeu Passivhaus al nostre centre

El projecte Passivhaus que desenrotllem al nostre centre és un projecte educatiu, ambiental i social innovador.

L’Ajuntament d’Alzira, a través de l’Oficina de Projectes Europeus d’IDEA, dóna suport al projecte europeu del Centre Integral Públic de Formació Professional Luis Suñer per a la creació d’una Passivhauss (edifici amb un nivell d’eficiència energètica elevat) i un eco-hort. Aquest projecte que s’ha sol·licitat  involucra a diverses entitats públiques, amb un pressupost inicial de més de 60.000 euros, i pretén ser un punt de referència econòmicament sostenible, a més de ser un projecte amb una vessant innovadora des del punt de vista educatiu, ambiental i social per a les especialitats de l’alumnat del centre de Formació Professional.

L’equip directiu del centre, tècnics d’IDEA i el regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, Ivan Martínez, han mantingut una reunió en què l’Ajuntament d’Alzira ha expressat el seu suport des de l’administració local com a entitat col·laboradora per a què puga obtindre finançament.

Cal dir que la col·laboració d’ambdues entitats, IDEA i el CIPFP Luis Suñer, està sent estreta en totes les actuacions que s’estan duent a terme referent a formació, ocupació i projectes europeus. Enguany, dins el Pla juvenil Formació+Ocupació, 20 joves desocupats/des estan realitzant contractes durant un any en l’Ajuntament que contemplen la formació en diversos mòduls de FP.